Uoma-uudistuva osaaminen

Hankkeella osaamista kehittämässä

UOMA on ESR-rahoituksella toimiva täydennyskoulutushanke ammatissa toimiville muotoilijoille ja visuaalisen viestinnän asiantuntijoille. Uudistamme ja täydennämme koulutussisältöjä tunnistamiimme työelämän osaamistarpeisiin. Kehitämme työelämässä toimiville ammattilaisille joustavia koulutusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Päätuotteina ovat UX Design (käyttökokemuksen suunnittelu), UI Design (käyttöliittymäsuunnittelu), VR (virtuaalitodellisuus), AR (lisätty todellisuus), AI (tekoäly) ja IoT (esineiden internet) muotoilijoiden ja visuaalisen viestinnän asiantuntijoiden näkökulmasta.