Tulevaisuuksien muotoilija

06.03.2020


Jari Koskinen on visuaalisen viestinnän ja muotoilun tuntija, joka työskentelee parhaillaan tulevaisuuden ennakoinnin ja yhteissuunnittelun fasilitoinnin parissa (sid-group.org & futuresplatform.com). Jari on ollut mukana käynnistämässä UOMA-hankkeen ohjausryhmän työskentelyä. 

Muutamia huomatuksia tulevaisuuden visuaalisesta viestinnästä ja muotoilusta 

Näin unta. Olin tulevaisuuksien muotoilija. Suunnittelin tarinallisia älykkäitä tiloja, joissa kaikki pinnat olivat medioita. Työskentelin yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Loimme ensin (co-creating design fictions) konseptuaalisen näkymän moniaistisiin, käyttäjien ja tarpeiden ja mukaan muuntuviin ja muunneltaviin tiloihin. Olin fasilitoimassa työtä, jossa oli mukana käsikirjoittaja, dramaturgi, tuoksu -ja äänisuunnittelija, kosketuspintojen suunnittelija, vuorovaikutussuunnittelija, koodari sekä visuaalisuuden ammattilainen. Loimme erilaisia tiloja hiljentymiseen ja keskittymiseen, luovaan työhön, oppimiseen ja kiivastahtiseen tekemiseen. Ihmiset elivät samaan aikaan fyysisessä todellisuudessa, virtuaalitodellisuudessa ja sosiaalisten medioiden todellisuudessa, joten työryhmämme työskenteli kaikissa näissä rinnakkaisissa todellisuuksissa. Olimme kaikki kyborgeja, sillä kehossamme oli meitä hoitavia nanobotteja ja avoissamme oppimistamme kiihdyttävä siru.


Nopeutuvat muutokset ja lisääntyvä kompleksisuus

Kysymys siitä, millaiselta visuaalisen viestinnän ja muotoilun tulevaisuudet näyttävät tulevaisuuden ennakoinnin valossa uhkineen ja mahdollisuuksineen on ajankohtainen juuri nyt muutostahdin kiihtyessä. Oikeastaan on kyse on siitä, mitä kiinnostavaa voimme tulevaisuudesta noutaa nykyisyyteen tulevaisuuden ennakoinnin keinoin. Siis sitä, mitä muutoksen merkkejä voimme tehdä todeksi jo nyt opetuksessa, oppimisessa ja osaamisten kehittämisessä. Voimme myös kuvitella ja visualisoida tulevaa tukevaisuuden ennakointiin perustuen.

Viime aikoina on uutissakin ollut esillä VUCA-muutosilmiö (volatility, uncertainty, complexity ja ambiguity). Kompleksisoituvaa toimintaympäristöä näkyväksi tekevällä muutosilmiöllä tarkoitetaan myös yleisen epävakauden sekä epävarmuuden ja monitulkintaisuuden aikaa. Kun tähän muutosilmiöön liitetään muutosten kiihtyminen, kokonaiskuva alkaa hahmottua.

Monimutkaistuvassa toimintaympäristössä visuaalisen viestinnän ammattilaisilta tarvitaan entistä enemmän kompleksisten kysymysten ja kokonaisnäkemysten esittämistä konsepteina, selventävinä ja kiteyttävinä kuvituksina, esityksinä, infografiikkana ja videoina.

Ajattelun, analyysin, dialogin, puhumisen ja kirjoittamisen taidot korostuvat erityisesti immateriaalisen muotoilun (konseptit, palvelut, prosessit, organisaatiot, kaupungit) puolella. Muotoilun ja visuaalisen viestinnän osaamisia tulisi vahvistaa erityisesti fasilitoivaan johtamiseen sekä kommunikointiin ja monsuuntaiseen dialogiin liittyen.

Kyse on myös siitä millä ammattiryhmillä on ammatillinen valta. Lähitarkastelussa selviää, että liian usein erityisesti visuaalisen viestinnän ammattilaiset työskentelevät edelleen lähinnä toteuttavassa roolissa, jossa jonkun toisen ammatin edustajat ovat johtavassa roolissa. Kun palasin aikoinaan Italiasta opiskelemasta, menin töihin vähäksi aikaa tv-graafikoksi. Siellä hämmästyin suuresti siitä, että journalisti-graafikko -työparissa yksiselitteinen valta oli journalistilla, graafikko oli lähinnä sisällön kuvittaja, toimittajan ideoiden toteuttaja. Näin on valitettavasti yhä edelleen erilaissa ammatillissa kuvioissa. Graafikko jää toteuttajan rooliin. Kokemuksesta sanoisin, että asiaan vaikuttavat erityisesti yleissivistyksen ja kommuniaatiokykyjen puutteet (kirjoittaminen, puhuminen ja dialogitaidot). Jotta meidän sydäntämme lähellä olevien alojen vallan ja vaikuttavuuden kasvuun päästäisiin, oppilaitoksiin tarvitaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia osaajia, yhtäältä esimerkiksi intellektuaalisempaa ja toisaalta kaupallisempaa otetta johtamis- ja fasilitointitaitojen lisäksi.

Kestävä tulevaisuus

Samalla on nähtävissä aivan toisenlaisia merkkejä tulevaisuudesta. Taiteet nähdään nyt laajasti hyvinvointia lisäävänä, tästä on paljon uutta tutkimustietoa Käsin tekeminen ymmärretään terapeuttiseksi. Kirjoittamalla ja piirtämällä muistiinpanojen tekeminen parantaa muistia ja helpottaa kompleksisten asioiden hahmottamista. Muotoilun ja visuaalisen viestinnän kytkeminen oppimiseen ja hyvinvointiin avaa paljon uusia näköaloja. Myös kuvien merkitys kasvaa edelleen nopeutuvassa viestintäympäristössä ja samalla käsityölle, kuvitukselle ja perinteisille tekemisen tavoille avautuu uusia mahdollisuuksia. Yksi esimerkki kuvituksen paluusta on graafisen fasilitoijan työ, jota kanadalais-suomalainen Raguel Benmergui tekee työkseen. Hän on tehnyt tilaisuuksien, tapahtumien ja yhteissuunnittelun kiteyttämistä ymmärtämistä helpottaviksi kuviksi sekä isoille pepereille että iPadillä kaikille osallistujille jaettavaan muotoon.

Kenties eniten visuaalisen viestinnän ja muotoilun tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset liittyvät kuitenkin teknologiseen kehitykseen. Kiihtyvän muutoksen ja kompleksisoitumisen keskellä ei ole helppoa arvioida, mitä ovat ne teknologiset rajapinnat, käyttöliittymät ja sovellukset, joiden parissa ammattilaiset tulevaisuudessa työskentelevät. Joka tapauksessa tulevaisuudessa suunnittelu tulee vaatimaan erilaisten teknologioiden, sovellusten ja käyttöliittymien tuntemusta ja hallintaa. Tämä tarkoittaa lisääntyvää dialogi- ja yhteistyötaitojen tarvetta sekä avoimuutta jatkuvalle uuden oppimiselle. Haasteena ovat yleissiviståvät, laaja-alaiset opinnot yhdistettynä syvätietämykseen joltain osaamisten alueilta.

Yksi keskeisempiä visuaalisen viestinnän ja muotoilun tulevaisuuden mahdollisuuksista liittyy kestävään tulevaisuuteen, paremman maailman luomiseen yhdessä ja yhteistyössä. Eettisesti kestävä suunnittelu, jossa huomioidaan paitsi ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, myös kaikki muut eettiseen kestävyyteen liittyvät näkökulmat (Tästä MIT:n tuleville oppilaille suunnatusta videosta (liitä linkkihttps://youtu.be/3kIJaN9MLJ4 tähän sanaan, ei erillistä linkkiä) näet kuinka kaikki kutsutaan tulemaan luomaan yhdessä parempaa maailmaa. 

Kirjoittaja: Jari Koskinen, konsultoinnin johtaja, Futures Platform 

Kuva: Raquel Benmergui

Lähteenä on käytetty Futures Platformia (https://www.futuresplatform.com/fi)