Koulutukset

Käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttäjäkokemus 

(UI/UX)

5 op

Opi suunnittelemaan käyttäjälähtöisesti interaktiivisia mobiili- ja verkkopalveluita luovilla ja ketterillä menetelmillä. Koulutus toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Työskentelemme monialaisissa suunnitteluryhmissä.


UI/UX-koulutuskokonaisuus 

Koulutuksen ajankohta: 19.11. - 17.12.2020


19.11. klo 09-13.30: Intro + Empatisoi + Määritä

Kurssi alkaa. Opimme UX:n perusteista ja kuinka luodaan käyttäjille arvokkaita palveluita Design Sprint menetelmillä. Opimme asioita ihmisten arjesta ja jalostamme havaitun haasteen toiminnalliseksi kysymykseksi, jolle lähdemme rakentamaan ratkaisua.

26.11. klo 09-13.30: Ideoi

Opimme mallintamaan palvelujen rakenteita ketterillä ja helpoilla keinoilla, joilla voidaan nopeasti muotoilla konsepteja käyttöliittymiksi.

2.12. klo 12-18: Rakenna

Rakennamme Figmassa prototyyppejä ja rakennamme ratkaisuehdotuksestamme testattavan kokonaisuuden.

7.12. klo 10-16: Testaa

Luomme tutkimussuunnitelman ja toteutamme testin prototyypin avulla.

10.12. klo 10-16: Analysoi

Katsomme tuloksia ja luomme niistä raportin ja esityksen.

16.12. klo 10-16: Esitä

Näytämme toisillemme projektimme ja testauksen analyysiä.

17.12. klo 10-16: Wrap-up, Q&A

Tuomme kurssin päätökseen, jaamme ajatuksia ja oppeja UX:stä. 


Hakuaika: Haku on päättynyt.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: paula.nurminen(at)lab.fi 

Virtuaalitodellisuus eli keinotekoinen ympäristö (VR) ja Lisätty todellisuus (AR)

Johdanto, 5 op

Kurssilla opitaan VR suunnittelun perusteet, käydään läpi nopeasti kasvavan alan nykytila sekä keskeiset työnkulut ja ohjelmistot VR-suunnittelussa. Kurssilla avataan lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden maailmoja ja taustoja. Tutustutaan olemassa olevat ohjelmat ja niiden käyttökohteet. Harjoitusten kautta osallistujat pääsevät suunnittelemaan itse suunnittelemaan ja kokeilemaan AR-teknologiaa käytännössä.

Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on teknologia, jossa lisätään todelliseen ympäristöön tietokoneella tuotettua tietoa, kuten grafiikkaa tai videoita eli virtuaalisia elementtejä. Lisättyjä elementtejä tarkastellaan älypuhelimilla, tableteilla tai erityisillä AR-laseilla. Lisätyssä todellisuudessa yhdistyvät aina virtuaaliset elementit ja ympäröivä todellisuus. Pokémon Go lienee tunnetuin esimerkki tästä, mutta myös Ikea on hyödyntänyt AR-teknologiaa. Sovelluksen kautta on mahdollista testata, kuinka hyvin tietty huonekalu istuu sisustukseen.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää VR-suunnittelussa käytettävien ohjemistojen erityispiirteitä: Unity3D, Adobe After Effects
 • Osaa perusteet 360° videoiden kuvaamisen ja muokkaamisen virtuaalitodellisuutta varten.
 • Ymmärtää 3D-tilojen ja mallien valmistamisen vaatimuksia virtuaalitodellisuudelle
 • Omaa perustiedot vuorovaikutuksen rakentamisesta Unity3D-ohjelmistoon
 • Omaa perustiedot käyttöliittymän suunnittelun periaatteesta virtuaalitodellisuudessa
 • Osaa perustason työskentelyn uusilla kiehtovilla ja vuorovaikutteisilla työkaluilla
 • Ymmärtää AR-suunnittelussa käytettävien ohjelmistojen erityispiirteitä: Zappar, Arilyn
 • Osaa perustason 2D-kuvien käytön AR-ympäristössä
 • Ymmärtää 3D-mallien valmistamisen vaatimuksia AR-tekniikassa
 • Omaa perustiedot vuorovaikutuksen rakentamisesta Zappar-ohjelmistoon
 • Omaa perustiedot vuorovaikutteisten sovellusten suunnittelemisesta AR-ympäristöön

Aiempaa kokemusta aiheesta ei vaadita.


Kurssin ajankohta: 

Intro Zoomin välityksellä 2.6.2020

Virtuaaliluento: 28.8.2020 klo 17-19

Virtuaalityöpaja: 29.8.2020 klo 9-13 (huomaa muutos etätyöskentelyksi!)

Virtuaaliluento: 9.10.2020 klo 17-19

Virtuaalityöpaja: 10.10.2020 klo 9-15 (huomaa muutos etätyöskentelyksi!)

Virtuaaliluento: 6.11.2020 klo 17-19

7.11.2020 klo 9-16 - Hybriditoteutus; lähiopetus kampuksella ja etäosallistumismahdollisuus Zoomissa 

Hakuaika: Hakuaika on päättynyt.

Lisätietoja: paula.nurminen(at)lab.fi

Esineiden Internet (IoT) ja Tekoälyn (AI) muotoilu

Johdanto 5 op

Internet of Things (IoT) eli Esineiden Internet yhdistää tietotekniikan, käyttöliittymäsuunnittelun, muotoilun ja mm. konetekniikan. Suunnittelu tapahtuu monialaisissa tiimeissä, joihin muotoilija tuo käyttäjäkokemuksen ymmärryksen, empatian ja palvelumuotoilun työvälineitä. IoT tarvitsee tuekseen tekoälyä. Tekoälyn tarkoitus matkia tajuntaa ja suorittaa tehtäviä, kuten ihminen. Tekoäly pitää kuitenkin opettaa, ja se ei kykene empatiaan. Pankeissa esimerkiksi tekoälyä käytetään lainahakemusten prosessointiin. Lainapäätökset saa muutamissa minuuteissa tekoälyn ansiosta.

Kurssilla käydään läpi IoT:n ja tekoälyn muotoilun perusteet, nykytila ja niiden hyödyntäminen työelämässä. Kurssilla tutustutaan siihen mikä on muotoilijan ja visuaalisen viestinnän ammattilaisen rooli suunnitteluprosesseissa. Oppimistavat täydentyvät myöhemmin.


Kurssin ajankohta: 

Intro Zoomin välityksellä: 22.5.2020

Virtuaaliluento (Vierailijaluento): 12.9.2020 klo 10-15 .

Virtuaaliluento: 26.9.2020 klo 10-15

Virtuaaliluento: 24.10.2020 klo 10-15 

Kehitysprojektin esitykset, arvioinnit ja palautteet: 21.11.2020 klo 10-15 (koulutuspäivä toteutetaan virtuaalisena, aiemmasta infosta poiketen)

Hakuaika: Hakuaika on päättynyt. 

Lisätietoja: paula.nurminen(at)lab.fi


Käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttäjäkokemus (UI/UX)

Johdanto, 5op

Kurssilla luodaan teoreettinen perusta digitaalisten käyttöliittymien suunnittelulle, sekä perehdytään käytettävyysheuristiikkoihin ja käyttäjätestaukseen painottaen kosketusnäyttöisiä laitteita. 

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen käyttäjätestauksen
 • kosketusnäyttöisille laitteille suunnittelun erityispiirteitä
 • moderneja asiantuntija-arvioinnin menetelmiä ja raportointia
 • käyttäjäkeskeisen UI-suunnittelun perusteet
 • soveltaa hahmopsykologiaa suunnitteluun
 • kuvata käyttöliittymien kehityshistoriaa, nykyisyyttä ja tulevaisuuden trendejä

Koulutuksen ajankohta: Kurssi on päättynyt, jatkokoulutuksista tiedotetaan myöhemmin. Jatkototeutus 19.11. - 17.12.2020 kts yllä

Hakuaika: Jatkokoulutuksen hakuaika on päättynyt.

Lisätiedot: paula.nurminen(at)lab.fi